Prováděná vyšetření

 • preventivní prohlídky
 • předoperační vyšetření
 • povinné i nepovinné očkování
 • EKG
 • vyšetření kotníkových tlaků na dolních končetinách systémem ABI
 • Holterovské monitorování krevního tlaku
 • screening kolorektálního karcinomu
 • vyšetření glykémie a glykovaného hemoglobinu
 • vyšetření CRP
 • vyšetření INR
 • vyšetření moče analyzátorem